Hamburger Icon

Introducción a Puppeteer en Node.js

Introducción a Puppeteer en Node.js

Puppeteer es un paquete de Node que permite interactuar con un navegador Chrome o Chromium mediante código.